A downloadable game for Windows, macOS, and Linux

This game made by Iceberg Studio ®

Follow us:

Leader & Coder - Linh Nguyen: https://www.facebook.com/ngoclinh.nguyen.247

Designer - Son Tung MTP: https://www.facebook.com/nguyensontung21

Musician - Xuan Truong: https://www.facebook.com/truongcan994

Coder - Quy Dinh: https://www.facebook.com/akashi.211

For copyright issues or everything about our product, please email us here: 20166635@student.hust.edu.vn


Install instructions

Bước 1: Download file zip ở bên dưới về.

Bước 2:  Giải nén file bằng winrar, 7zip, .. hoặc các phần mềm khác tương tự có chức năng giải nén.

 Nếu chưa có phần mềm giải nén, bạn có thể download tại đây: https://winrar.vi.softonic.com

+ Key bản quyền winrar: https://www.fshare.vn/file/R7CUZ5HON1TU

+ Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=POSxouA36Os

Bước 3: Chạy file exe và chơi thôi 😁 🤘


Download

Download
MarioVN.zip 34 MB